جلسه دفاع ازپايان نامه کارشناسی ارشد

روزگذشته جلسه دفاع ازپايان نامه ای بود كه قبلا خبرش ذكرشده بود.اين جلسه با بحث و حديثهای فراوانی همراه بود و حدود۲ساعت به طول انجاميد.دراين جلسه-برسرفرمولهای آماری به كاررفته شده درپژوهش و مساله عدم مراجعه اساتيد به كتابخانه و خرج فراوانی كه كتابخانه كرده-ضعف نگارشی و نظری پايان نامه و اينكه هرگزدرپيشينه تحقيق خود يا ازپايان نامه ها استفاده نكنيد يا فقط به آنها اكتفا نكنيد-بحث بود و جدال علمی جالبی ميان اساتيد برپاشد.درنهايت اين مباحثات با رای معاونت پژوهشی دانشكده و خوشنودی دانشجو و استاد راهنما و ساير حضار به پايان رسيد.نمره آقای مرادی مقدم۵/۱۸ با درجه عالی اعلام شد.چكيده پايان نامه ايشان را دروبلاگ چكيده پايان نامه های كتابداری و اطلاع رسانی مشاهده كنيد.

/ 0 نظر / 59 بازدید