اخلاق حرفه ای یعنی...

اخلاق حرفه ای یعنی وقتی بی موقع به شما زنگ می زنند و از شما میخواهند راهنمایی یک پایان نامه را بپذیرید و قبول می کنید و قرار می گذارید، یک روز بعد می گویند ببخشید! یکی دیگر شد راهنمای پایان نامه! یعنی آخر معرفت و مدنیت!

اخلاق حرفه ای یعنی...به یک دانشجو اعتماد کنی و قول بدهد کار کلاسی اش را حتماً بدهد اما بعد از گذشت سالها خبری از عمل کردن وعده او نباشد و احساس کنی گوشهایت کمی مخملی است!

اخلاق حرفه ای یعنی.. یک ترم با دانشجویان کلاس داشته باشی و بعد از اینکه ترم تمام شد از کنارت رد شوند و انگار از کنار دیوار رد شده اند!

اخلاق حرفه ای یعنی اینکه از کلاس کم نگذاری. دیر نیایی و زود بروی!

اخلاق حرفه ای یعنی هم به بالندگی خود و هم به رشد همکارت کمک کنی.

اخلاق حرفه ای یعنی تا آخرین لحظه ای که دانشجویت میخواهد دفاع کند او را هدایت و مشاوره کنی.

اخلاق حرفه ای یعنی...

/ 0 نظر / 137 بازدید