نشست دوم ادکا

پوستر نشست دوم

کمیته گردهمایی ها و نشستهای ادکا اواخر مردادماه دومین نشست خود را برگزار خواهد کرد. موضوع این نشست پیرامون همایشهای دانشجویی است که در این نشست تعدد و تکثر همایشهای دانشجویی مورد بحث قرار می گیرد و امیداست شرکت کنندگان درپایان این نشست به نتایج قابل قبولی درمورد همایشهای دانشجویی دست یابند. پس وعده دیدار در سالن شریعتی کتابخانه حسینیه ارشاد روز سی مردادماه خواهد بود.

/ 0 نظر / 75 بازدید