امسال می توان با طیب خاطر به نمایشگاه نرفت...

امسال بیش از ۳۵۰ ناشر معتبر داخلی در همایش حضور ندارند. این به معنای افت فاحش کمی و به دنبال آن کیفی نمایشگاه می تواند باشد. ناشراني که همواره بيشترين و جدي ترين توليدات را در حوزه کتاب داشته اند در نمایشگاه بیستم حضوری ندارند. 

ناشراني چون ققنوس، طرح نو، ثالث، ويستار، مرکز، ني، نظر، آگاه، آگه، اختران، ابتکار نو، نيل، قطره، هيرمند، توس، کاروان، اختران، ماهي، گام نو، و... بازتاب نگار، نسل نو انديش، قلم، روشنگران و مطالعات زنان، فرهنگ نشر نو، شرکت سهامي انتشار صفي عليشاه، دوران،  اسرار دانش، گنج دانش مبتکران، منتشران، علوم دانشگاهي و...فرهنگ افق، ابو عطا، خانه ادبيات، موسسه فرهنگي رشد، شباويز... به این ترتیب تهرانی هایی که گرفتارند و نمی توانند در نمایشگاه حضور یابند و شهرستانی هایی که خیلی تمایل داشتند در نمایشگاه شرکت کنند ولی به خیلی دلایل از جمله مسافت دور قادر به حضور در این فستیوال کتابی نیستند چیز زیادی را از دست نمی دهند! به قول یکی از دوستان امسال می توان با طیب خاطر به نمایشگاه نرفت... لازم به ذکر است که نمايشگاه کتاب سال آينده در خارج از شهر برگزار شود.

اطلاعات کامل تر در مورد ناشران غائب در روزنامه اعتماد

/ 0 نظر / 64 بازدید