روزنگار یک سرانجام (4)

امروز کله سحر، به قول شیرازیها صبح گاه، دقت کنید، Sobhe Gah، رفتیم سراغ انتشارات دانشگاه ببینیم که رساله مان صحافی شده یا نه؟ مرد صحاف مهربان در سکوت و جدیت اول صبحی داشت آخرین تلاشها را روی جلد انجام می داد. پس از نزدیک به پانزده دقیقه کار صحافی تمام شد. در حالیکه دانشجوها اول صبحی یک جوری نگاهمان می کردند، هر هشت جلد را با مصایب خودش تا سازمان مرکزی بردیم و از پله ها بالا رفتیم و رسیدیم به مهمترین قسمت قضیه! قرار شد ساعت ده و نیم دوباره یک سری بزنیم ببینیم نامه ها امضا شده اند یا خیر. هنوز کار انجام نشده بود. در دفتر مسئول مربوط تا آخر وقت نشستیم تا کارها انجام شود. همه نامه ها تهیه و امضا گردید فقط ماند کد رهگیری ایرانداک! با هزار مصیبت با سرعت لاک پشتی موفق شدیم همین عصری فایلها را بفرستیم. تا فردا چه پیش آید...

و این ماجرا ادامه دارد...

/ 0 نظر / 67 بازدید