خبر خبرهاي تازه!

بالاخره سايت كتابخانه ميرزاي شيرازي هم راه اندازي شد.زحمت طراحيش را آقاي رحيم عليجاني،كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني كشيده. اگر كه اين سايت به طورمرتب روزآمدشود و برخي نقايصش برطرف گردد، خيلي معركه خواهد شد.
آدرسش هم اين است:http://eram.shirazu.ac.ir/mirza

/ 0 نظر / 75 بازدید