دیگر ضامن نمی شوم.

اصلا دوست نداشتم این مطلب را قسمت کنم ولی به هرحال به عنوان یک تجربه تلخ شاید بد نباشد گاهی اطرافمان را با دقت بیشتر ببینیم. چند سال پیش ضامن وام جوانکی خوش برخورد، پرکار و محجوب شدم که بعدها فهمیدم عجب اشتباهی کردم. گاهی رفتار ظاهری و چهره انسانها نشان از نیتهای ناصحیح باطنی آنها ندارد. این فرد ابداً تعهدی به پرداخت اقساطش نداشت و هر بار می دیدم مبلغی سنگین از حسابم کسر می شود که آخرینش دیروز بود. قبلاً چندین بار به این فرد اخطار داده بودم به موقع اقساطش را پرداخت کند ولی گوشش بدهکار نبود و نمی دانم با خودش چه فکر می کرد و مرا چه فرض کرده بود! برایم قابل هضم نیست که یک ماه تمام با سختی تمام کارهای مربوط به روابط عمومی و گروه را با جدیت پیگیری کنم و بعد اینطور یک نفر با این رفتار ضد اخلاقی اش همه محاسبتم را به هم بزند. به هرحال تجربه ای برایم شد دیگر ضامن وام کسی نشوم یا حداقل چشمم را بهتر باز کنم که اینطور سرم کلاه نرود. این هم نشانه ای از دیگر از اهل مطالعه نبودن بخشی از جامعه که باعث می شود تعهدات خود را به هیچ بگیرند.

/ 0 نظر / 154 بازدید