جمشید و جمک

این بار روزگار درون مترو  و بی آر تی را با جمشید و جمک می گذراندیم. نکات آموزنده و نغزی در آن هست. در اولین فرصت حتما این کتاب را که محمد محمدعلی نوشته بخوانید. البته برای خواندن آن باید تمرکز بالا و حوصله افزون داشته باشید. فقط به نظر میرسد که آخرهای کتاب را هول هولکی نوشته. ولی در هرصورت کتاب کتاب جالب و قابل تامل است.

/ 0 نظر / 65 بازدید