درگاه يا پورتال(Portal)-قسمت اول

يك سايت وب با اين هدف كه مدخلي براي ورود به وب جهانگسترباشد و معمولا داراي موتوركاوش يا پيوندهايي به صفحات مفيد و گاه اخباريا سايرخدمات ميباشد.اين خدمات،معمولا به صورت رايگان،فراهم مي شوند، با اين اميد كه كاربران، آن سايت را به سايت خانگي پيش فرض خود تبديل كنند و مراجعات مكرري به آن داشته باشند.ازنمونه هاي مشهورمي توان ياهو و msn را نام برد.بسياري ازدرگاههاي موجود دراينترنت با هدف كسب درآمد براي صاحبانشان فعاليت مي كنند.بعضي ديگرممكن است براي گروههاي خاصي ساخته شده باشند،برخي ممكن است به موضوع خاصي مثل فناوري اختصاص داشته باشند.اين نوع درگاهها را درگاههاي عمودي(Vertical Portals) مي خوانند.
درگاهها شامل برنامه هايي چون پست الكترونيكي،برنامه هاي گپ،گروههاي بحث،آگهي ها و … هدف كلي صرفه جويي دروقت كاربران است.
ادامه دارد…

/ 0 نظر / 67 بازدید