كتاب سوزي نازي ها

در سال 1933،روز 10مي،نازيها بيش از 20 هزار جلد كتاب را كه ضاله و ضدآلماني((تشخيص)) مي دادند، به آتش كشيدند. كتابهاي كافكا و هاينريش هاينه هم درميان كتابهاي سوخته به چشم مي خورد. نازيها همچنين كتابهاي ارنست همينگوي، زيگموند فرويد، برتولت برشت را سوزاندند.درمحل سوزانده شدن كتابها يك پلاك يادگاري نصب شده كه جمله هاينريش برآن حك است: ((جايي كه كتابسوزي صورت بگيرد،نهايتا به آدم سوزي مي انجامد.))
شرمنده ايم .چون سياسي كار نيستيم، نمي خواهيم تشويش اذهان كنيم! فعلا به همين قناعت فرماييد!

/ 0 نظر / 76 بازدید