همایش بین المللی خلیج فارس: نکات نغز

روزهای سه شنبه تا چهارشنبه هفته قبل، یعنی 29 تا 31 اردیبهشت ماه، همایش بین المللی خلیج فارس در بنیاد ایران شناسی برگزار شد. این همایش قرار بود که سال گذشته در جزیره قشم برگزار شود ولی با اندکی وقفه در بنیاد ایرانشناسی برگزار گردید. افتتاحیه این همایش در کتابخانه ملی ایران با حضور مقامات مسول همچون آقایان دکتر حسن حبیبی، شهرستانی، حداد عادل، عادلی و ... برگزار گردید. طی این سه روز، نزدیک به 158 مقاله در حوزه خلیج فارس ارائه گردید. در این همایش ارائه مقالات کتابداران نیز قابل توجه بود. جالب اینجا بود که آقای دکتر حری و خانم دکتر بنی اقبال نیز از اعضای کمیته داوری مقالات بودند. در این همایش به اتفاق خانم پاکدامن، مقاله مشترکی داشتیم و چیزی که فراتر از ارائه این همایش بود، تعامل با سایر حوزه ها به خصوص ادبیات و جغرافیا بود. چون با اساتیدی در این حوزه ها وارد تعامل و بحث شدیم. وقتی فهمیدند که رشته ما کتابداری است بسیار خرسند شدند و کلی تعریف کردند. جالب اینجا بود که آقایی به اسم سید محمود سجادیکه دارای کتابهای متعددی در عرصه ادبیات و شعر بود، ایشان بسیاری از اساتید از جمله دکتر کوکبی، فرج پهلو، عصاره، بیگدلی و معرف زاده را به خوبی می شناختند. بعد فهمیدیم که ایشان دزفولی هستند. ایشان گفتند که در زمانهای ماضی، قصد داشتند دکومانتاسیون بخوانند که زمانه اجازه نداد و به ایران برگشتند. جالب بود که در مورد اسم رشته هم بحث کردند. گفتند که کتابداری در شان کتابداران نیست. باید نام رشته شما دانش شناسی باشد!

اتفاق جالب و خوش یمن دیگری که افتاد این بود که با آقایی به اسم موحد، پیرمرد شیرین زبانی که کتاب آشنایی با بستک(یکی از شهرهای استان هرمزگان) را نوشته بود آشنا شدیم. ایشان هم وقتی فهمیدند رشته ما کتابداری است، پرسیدند که شما پدرکتابداری ایران را می شناسید، هرچه گفتیم دکتر حری، ایرج افشار گفتند که نه!!

گفتیم خودتان بفرمایید. گفتند علی اکبر جانا. اسمش هم در دایره المعارف امریکایی آمده است. راستش این اسم را نه جایی دیده بودیم و نه جایی خوانده بودیم. از آقای سید مهدی حسینی هم که نزدیکمان بود و در این همایش زحمت زیادی کشیده بود هم پرسیدیم اطلاعات اندکی راجع به این فردداشت. آقای موحد شرح مفصلی از علی اکبر جانا داد. کنجکاو شدیم و در هنگام وب گردی با این مصاحبه روبرو شدیم! و فهمیدیم که ایشان، دارای مشخصاتی هستند به شرح زیر:

 در صفحه 33 جلد سیزدهم دایره‌المعارف 35 جلدی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (Encyclopedia of Library and
    
Information Science) از ایشان به‌عنوان اولین کتابدار آموزش دیدة ایرانی یاد شده است:
    “در سال 1954 (1335)، طبق توافقی که بین دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه تهران صورت گرفت، مؤسسه آموزشی جدیدی به‌نام مؤسسه علوم اداری، در دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تأسیس شد. کتابخانه این مؤسسه در عمل پیش‌نمونه‌ای برای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران شد. سه کتابدار امریکایی به نامهای دونالد رَمز‌دِل، ریچارد گالووِی، و جان اسمیت یکی بعد از دیگری در این کتابخانه کار کردند. یکی از کارکنان ایرانی این کتابخانه، به نام علی‌اکبر جانا، جوانی با استعداد بود که توسط کتابداران حرفه‌ای امریکایی آموزش دید، که بعدها این فرد با استعداد کتابخانه‌های دیگری را سازماندهی کرد. کتابخانه مؤسسه علوم اداری نخستین کتابخانه دانشگاهی در ایران بود که پذیرای مراجعه‌کنندگان شد. این کتابخانه دارای سازمانی منطقی با خدمات جدید بود. مؤسسه علوم اداری در سال 1964 (1343) آن قدر بزرگ شده بود که به دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی تبدیل گردید و پا به پای این رشد، کتابخانه نیز گسترش یافت”.....
 خلاصه کلام اینکه جای همگی در این همایش سه روزه خالی بود و خیلی جالب بود که دریچه ای تازه به رویمان گشوده شد و با این کتابدار پیشکسوت هم آشنا شدیم.

/ 0 نظر / 72 بازدید