یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

بعد از ظهر چهارشنبه هفته گذشته، در دفتر انجمن کتابداری ایران در کتابخانه ملی ایران، در ساعت 14، صد و دهمین جلسه انجمن کتابداری ایران برگزار شد. در این جلسه، اعضای منتخب و اعضای قبلی هیات مدیره حضور داشتند. دکتر فتاحی در ابتدا، از نشست مشترک بین اعضا ابراز خشنودی کرد و بیان داشت که امید است تا انتها این همدلی بین اعضا باقی باشد. آنگاه بر اساس سرفصلهای تعیین شده، مواردی در جلسه مورد بحث قرار گرفت. اعلام همایشهای ماهانه برنامه ریزی شده و پیش رو، اعلام کارگاههای آموزشی برنامه ریزی شده و پیش رو، اعلام موجودی خزانه، ادامه کار خبرنامه انجمن، بحث پیرامون برنامه راهبردی انجمن و سیاستهای آتی، بحث پیرامون چگونگی تعامل با شاخه ها و فعالیتها و بودجه آنها و بحث پیرامون همایش ملی سال 1389 انجام شد. پس از بحثهای صورت گرفته، انتخابات داخلی انجمن جهت تعیین ریاست انجمن برگزار شد. در نهایت، با اکثریت آرای اعضا، آقای دکتر رضایی شریف آبادی به ریاست انجمن کتابداری ایران برگزیده شد. آقای دکتر نوراله مرادی به سمت نایب رییس انجمن رسید و آقای حافظیان رضوی خزانه دار انجمن شد. آقای دکتر علیرضا نوروزی، مسئول کمیته انتشارات، آقای دکتر علیپور حافظی، مسئول کمیته پژوهش، آقای سید مهدی طاهری، مسئول کمیته آموزش، امیر رضا اصنافی، کمیته همایشها، و خانم مریم اسدی مسئول روابط عمومی شدند. این جلسه در ساعت 16 به کار خود پایان داد و مقرر شد اعضای جدید در روز 12 خرداد، جهت برگزاری جلسه نخست، در دفتر انجمن حضور داشته باشند. انجمن با کوله بار تجربه ای که از دوره های قبل دارد و انگیزه اعضای جدید، حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت. به شرطی که کتابداران، صرف فعل حداکثر مشارکت را فراموش نکنند و با انجمن خودشان همراهی کنند.

 

/ 0 نظر / 63 بازدید