هرچه ديرتر بهتر! (بدون سوگيری)

دوستی می گفت در یکی از دانشگاههای معتبر کشور رسم است زمانی که یک دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی دیرتر از حد معمول و موعد اقدام به دفاع از رساله خود نماید بر نامره وی اثر منفی دارد و از یک حد خاص مثلا ۱۸ نمره وی محاسبه و کم می شود. اما...به نظر میرسد که سرموعد به پایان رساندن یا حداقل ((کش ندادن)) نگارش رساله در رشته های علوم انسانی دانشگاههای کشور چندان تاثیری ندارد. حتی اگر کار به ترم هشتم یا نهم کشیده شود باز زبان به تحسین گشوده می شود و نمره عالی نصیب مدافع رساله می گردد...گویا ضخامت رساله بیشتر و زمان تکمیل کار و ارائه آن طولانی تر نمره هم عالی ترو تشویقها هم بیشتر است! (اصلا هم سوگیری نداشت!)

تمدید و پایان مهلت

همایش دانشگاه علوم پزشکی کرمان مدت ارسال چکیده مقالات را به این همایش تا روز دهم مهر تمدید نمود. ضمن اینکه مهلت ارسال چکیده مقالات به هایش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تا روز شنبه هفتم مهرماه بوده است.

/ 0 نظر / 59 بازدید