تجربه نخست

هفته قبل نخستین همایش ماهانه انجمن برای دور جدید برگزار شد. سخنرانی های آقایان سید مهدی طاهری و دکتر یعقوب نوروزی که هردو در مورد کتابخانه های دیجیتالی، رابطهای کاربری و استانداردهای آنها صحبت کردند. دست آخر هم به رسم یادبود لوحی به سخنرانان توسط آقای دکتر رضایی شریف آبادی اهدا شد. علی رغم پایان امتحانات، شروع تعطیلات تابستان و خیلی عوامل مداخله گر دیگر، استقبال خوبی از این همایش ماهانه به عمل آمده بود و جمعیت قابل توجهی از تالار دویست نفری را پر کرده بود. جای آقای عمرانی و دوستان عزیز انجمنی خیلی خالی بود که دوست داشتیم نخستین همایش دور جدید انجمن با حضور یک بزرگتر شروع شود و حداقل ایشان مجری برنامه باشند که متاسفانه در جلسه ای بودند و علیرغم اینکه میخواستند در همایش باشند این امر میسر نشد. ناگزیز خودمان با استرس کار را شروع کردیم. از بخت بد، روز اول با تاخیر شروع شد. سی دی سرود و قرآن گم شده بود و آقای ابوترابی ناگزیز شروع به رایت سی دی کرد! به هرحال دیدیم که همه معطل مانده اند و به هرحال برنامه شروع شد و آقای طاهری سخنرانی خود را شروع کردند. سخنرانی جامعی بود. بعد از یکی دو تا پرسش از ایشان، آقای دکتر نوروزی سخنرانی خود را ارائه کردند که سر وقت به پایان رسید. این اولین تجربه ما برای برگزاری همایش ماهانه انجمن بود. امیدواریم که خرابکاری نکرده باشیم و آبرویش را به باد نداده باشیم...

/ 0 نظر / 68 بازدید