پیروز بهتر شده است

دیروز به اتفاق برخی دوستان، به عیادت آقای پیروز ابراهیمی جعفری رفتیم. شکر خدا این بار، وضعیتش خیلی بهتر از قبل شده. وضعیت جسمانی اش، تمرکزش، صحبت کردنش. بسیار منسجم تر و بهتر از قبل بود. جای شکرش باقیست که بعد از آن حادثه، حافظه اش را از دست نداده. به خوبی همه چیز را به خاطر داشت. دوستان، انجمن، ادکا، اساتید کتابداری. برای اینکه سرش گرم باشد و اینکه کم کم همه اتفاقات تلخ گذشته را فراموش کند، پیشنهاد کردم که گزارشی از کتابخانه مشارکتی خیابان کریم خان که آقای رجب زاده در آنجا مشغول است، برای خبرنامه انجمن تهیه کند که با خوشرویی پذیرفت و حتی گفت اگر امسال جشنواره وبلاگها قرار است برگزار شود حاضر است همکاری کند. میدانستم که پیروز، اهل هنر است و پسر باذوقی است. گفتم یک روز قراری بگذاریم تا برای ساختن یک فیلم مستند کتابدارانه، یک تیم را جمع کنیم. برای این کار سناریو بنویسیم و کار را کلید بزنیم. خیلی استقبال کرد. خوشحال شدیم که سرحال است و آماده کار. شکر خدا، پیروز بهتر شده است.

/ 0 نظر / 76 بازدید