عطاری الکترونيکی

حتما بارها چه درزمان حال و چه درروزگاران ماضی گذارتان به عطاريها افتاده است تا ازداروهای گياهی برای درمان يک بيماری خاص استفاده کنيد و اين کارحتما به توصيه قديمی ترها بوده که مثلا برای درمان فلان درد بايد ازفلان گياه استفاده کنيد. به هرحال. دانشگاه کاليفرنيا يا همان يوسی ال ای مشهور دريک اقدام جالب يک آرشيو ازحدود ۲۰۰هزار راه حل درمانی سنتی و محلی تهيه کرده است. دراين آرشيو کاربران ميتوانند به صورت ساده يا پيشرفته و عملگرهای بولی با وارد کردن کليد واژه هايی درصدد يافتن مطالب مورد نظرخود باشند. تعداد رکوردهای قابل بازيابی از۵ تا حداکثرممکن است. نتايج بازيابی شده دريک جدول قرارمی گيرند. به اين ترتيب پس ازبانکداری و دولت الکترونيکی- پديده عطاری الکترونيکی هم به جمع فناوريهای موجود اضافه شد.

درگذشت يك كتابخانه ساز

شرفا شرفايي، از فرهيختگان استان هرمزگان و خير كتابخانه‌ساز، درگذشت. مرحوم شرفايي در جناح ستبك كتابخانه‌ايي احداث كرد و بيش از 20 هزار جلد كتاب كه متعلق به كتابخانه شخصي‌اش بود را به مردم منطقه اهدا كرد. منبع.

مجله كتابخانه های آمريكا

اين مجله كه ازانتشارات انجمن كتابداران آمريكاست مدتهاروی اين سايت و به صورت رايگان دردسترس بود و مقالات علمی جالب و متنوعی درزمينه كتابداری و اطلاع رسانی دربرداشت. ازاين به بعدميتوانيد اين مجله را درپايگاه اطلاعاتی ابسكو ببينيد و ازسال ۱۹۷۵ تا كنون ازمقالات آن استفاده كنيد.

بازهم درباره وبلاگهای کتابداری

وبلاگی که حضورتان معرفی ميشود ليست کاملی ازوبلاگهای کتابداری جهان را ارائه کرده است. البته اين وبلاگ يک کارجالب هم کرده که برای کسانی که روی بلاگها کارميکنند خيلی سودمنداست. ازتاريخچه وبلاگها-اينکه وبلاگ چيست و نحوه ساختن بلاگ صحبت کرده است.ازبلاگها درکتابخانه ها بحث به ميان آورده است و درنهايت هم به معرفی وبلاگهای کتابخانه ای و کتابداری پرداخته است. تنوع موضوعی دراين وبلاگها جالب است. باسپاس ازخانم کرمی.

الزوير فهميد

الزويرنامی آشنا برای جامعه کتابداران است. به جرات ميتوان گفت که هيچ سازمانی به جز الزويربه طورجدی به کتابداران توجه نکرده است. الزويرفهميد که کتابدارچيست و قدرت و توان وی چقدراست. اين تصويرکه درغرفه الزويردريکی ازنمايشگاههای فناوری اطلاعات موجود بوده بيانگرهمين مساله است.اين نمايشگاه دردسامبرسال ۲۰۰۴برگزارشده بود. البته دنيايی ازاطلاعات جديد دراين نمايشگاه بوده که ديدن و خواند آن نه تنها خالی ازلطف نيست بلکه برای ما جزوجهان سومی ها محسوب ميشويم بسيارجالب است. دراين نمايشگاه با جوايزمختلف درحيطه کتابداری و اطلاع رسانی آشنا ميشويد. مثلا همايش درباره کاربرد وبلاگها درکتابخانه ها برگزارشده است. پيتراسکات که نامی آشنا برای بلاگرهای کتابداری است هم کتابدارها را به بلاگ نويسی تشويق کرده و ازقابليتهای کاربرد بلاگها درکتابخانه ها صحبت کرده است. دراين نمايشگاه کلی رويدادعلمی ديگرهم رخ داده که بهتراست خودتان تماشا و استفاده نمائيد.

 درباره اوپکها

يک ارائه کوتاه و جالب درمورد دسترسی بيشتربه اوپکهای وبی. قابل توجه کسانی که روی اوپکها کارميکنند.

عقب نشينی زودهنگام

هنوزيک روزازطرح ارتقاء شغلی بازبين کتابخانه ... نگذشته بود که بسياری ازمراجعان با اين طرح مخالفت کردند و سبب کان لم يکن شدن آن شدند. آنها تمايل نداشتند که درمدتی که درکتابخانه به جستجو مشغولند کسی ازوسائل شخصی شان مراقبت کند همين.جالب است که کتابخانه هم زود عقب نشينی کرد. ظاهرا اصول گرايی درکتابخانه ها ثمری ندارد.

ابزارجديد گوگل

شرکت "گوگل" نوار ابزار جديدى را به امکانات خود اضافه کرد که به کمک آن کاربران از ترجمه ، غلط يابى ، لينک کلمات جستجو بهره مند ميشوند. اين در حالى است که شرکت "ياهو" چند روز پيش يک نوار ابزار (toolbar) ويژه نصب روى مرورگر اينترنتى "فاير فاکس " با همين قابليت ها توليد کرد. به گزارش پايگاه اينترنتى "eweek" اين نوار ابزار جديد eta۳ bToolbarنام گرفته است. ادامه در آی تی ايران.

ازخود مکن کناره

متن زيريک نامه وارده درزمينه رابطه علوم کتابداری با سايرعلوم است. مرورش خالی ازلطف نيست:

علوم كتابداري و اطلاع رساني و علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه نگاري  تشابهات فراواني در حوزه هاي مختلف دارند. عموما از آنجا كه اين دو رشته رشته هايي ماهيتا
ميان رشته اي هستند موضوعات مشابه قابل بحثي نيز خواهند داشت. كثرت تشابه ميان دو رشته را در هنگام بحث  درباره جامعه اطلاعاتي ديديم كه با توجه به ژورناليست بودن اكثر متخصصان رشته ارتباطات و حجم انبوه مصاحبه هاي آنها عموم مردم و عوام كه تحت تاثير رسانه ها قرار مي گيرند نه مجلات علمي جامعه اطلاعاتي را موضوع بحث ارتباطات تصور كردند. اكثر مصاحبه هايي كه با يونس  شكرخواه دكتر معتمدنژاد و مشاور فرهنگي رئيس جمهوردكتر هادي خانيكي درباره جامعه اطلاعاتي مي شد و در روزنامه هايي چون شرق و ايران منتشر مي شد در اين راستا بود.

حال انجام پژوهشي درباره ميزان بار اطلاعاتي و تاثيرگذاري اطلاعاتي يك برنامه خبري بر مردم توسط يك متخصص كتابداري و اطلاع رساني نمي تواند غيرمنطقی  باشد.اصولا  در بين علوم  حد و مرز خاصي را نمي توان متصر شد و  كشيدن چنين ديوارهايي منطقي و صحيح نمی باشد و فلسفه وجودي ايجاد پژوهشكده ها كه متخصصيني از رشته هاي مختلف علمي را در بر می گيرد همين علت مي باشد. ر.ز

 

/ 0 نظر / 81 بازدید