کتابدارانه ها

نتایج آزمون: فردا

فردا نتایج نهایی دکترای کتابداری دانشگاه شیراز اعلام می شود. گفتنی است نتایج نهایی شنبه مشخص شده بود ولی لایه های اطلاعاتی چنان حفظ شده که هیچ موردی را بروز نمی دهند! در هرصورت فردا مشخص میشود دونفر که پذیرفته شده اند چه کسانی هستند.

یک نفر رفت...

عضو اعزامي از سوي سازمان موزه و کتابخانه مجلس شوراي اسلامي به ايفلا در اين اجلاس دو گزارش ارائه مي کند.  کيانوش بياتي، کارشناس ارشد کتابداري و اطلاع رساني به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، که در کتابخانه پارلماني فعاليت مي کند براي سفر به ايفلا از سوي رييس کتابخانه مجلس برگزيده شده است.پيش از اين اعلام شده بود چنانچه اعضاي کميسيون نظارت بر سفرهاي خارجي با اعزام سه نفر از کتابداران موافقت کند تعدادي از بانوان کتابدار به اين سفر اعزام خواهند شد. کريميان، اعزام يکي از بانوان کتابدار به اين سفر را با مباحث ارزشي در تعارض دانست و گفت که اعزام يک زن تنها به کشور کره جنوبي _محل برگزاري اجلاس ايفلا در سال جاري_  مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد.در همين خصوص برخي، از اينکه کتابخانه مجلس براي اجلاس پيش روي ايفلا مقاله اي را ارائه نخواهد داد، انتفاد کرده بودند. کيانوش بياتي، عضو اعزامي کتابخانه مجلس به ايفلا قرار است در اين اجلاس، گزارشي را از کنفرانس لندن در بخش نسخ خطي و در بخش پارلماني، گزارشي از همايش يکصدمين سالگرد انقلاب مشروطيت و نمايشگاه مربوط به آن ارائه کند. وي همچنين در اين گزارش درباره تشکيل پارلمان و کتابخانه پارلماني در ايران نيز توضيحاتي را ارائه خواهد کرد.

میراث فرهنگی: http://www.chn.ir/news/?section=4&id=6119

تصحیح یک اشتباه
بدینوسیله خبر بازگشت دکتر فرج پهلو تصحیح می شود. ایشان سوم شهریور به اهواز خواهند رسید نه سوم اسفند. اشتباه مارا ببخشید.
/ 0 نظر / 84 بازدید