کلاس شب!

امروز یکی از والدین داوطلبان کنکور به دفترم زنگ زد و پرسید: پسرم فلان رشته قبول شده ولی شبانه و نوبت دوم. این کلاسهای شب از کی شروع میشه و تا کی ادامه داره؟

در حالیکه کمی خنده ام گرفته بود توضیح دادم که کلاسهای روزانه ها و شبانه ها یکی هست فقط نوبت دوم یا شبانه ها شهریه پردازند. طوری گفت آها که فهمیدم انگار طفلک باری از نگرانی از کولش برداشته شده!


/ 0 نظر / 197 بازدید