ايجاد وبلاگ جديد انجمن علمی و دو خبرديگر


به آگاهی میرساند که وبلاگ جديد انجمن علمی دانشجويان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهواز به نام کتابدارانی ازجندی شاپور راه اندازی شده است و قابل استفاده است.
-آخرین خبرها ازآزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی مشهد این است که آقای علیزاده ازکتابخانه منطقه ای علوم و تکنولژی شیراز برای این دوره پذیرفته شده اند.
-سايت ايسنا منطقه خوزستان مدتی است که کارخوبی را پيش گرفته است.يعنی خلاصه ای ازپايان نامه های کتابداری و اطلاع رسانی را درصفحه اول خود جای ميدهد.-Update عنوان نشريه ای که درزمينه کتابداری و اطلاع رسانی قلم ميزند.رايگان است و مقالات کوتاه و جالبی دارد.بيشتردرباره نقش فناوريهای نوين و تاثيرآنها برکتابداران و کتابخانه ها بحث ميکند.
آدرس آن اینجاست: http://http://www.cilip.org.uk/update

covermay04.jpg

- بارديگربه اطلاع تمام کتابداران ميرسانيم که روزدوشنبه ازساعت نه صبح تا يازده با سخنرانی دکترفتاحی انجمن کتابداران خوزستان اعلام موجوديت ميکند.مکان اين جلسه دردانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه چمران اهوازاست.

/ 0 نظر / 69 بازدید