روزنگار یک سرانجام (3)

1: امروز نامه های مربوط به امور مالی و تسویه حسابهای مربوط به وامهای نگرفته و خوابگاه را موفق شدیم امضا کنیم. دیگر هیچ بدهی مالی نداریم!

2: امروز با خبر شدیم جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری برگزار میشود. استاد راهنما خانم دکتر عصاره و استاد مشاور آقای دکتر حیدری بودند. داوران نیز آقایان دکتر کوکبی و دکتر فرج پهلو بودند. موضوع پایان نامه، بررسی تولیدات علمی حوزه زمین شناسی بود که با نرم افزار هیست سایت تحلیل شده بود. یاد دو ماه پیش افتادیم که پشت آن تریبون معروف رفتیم...

3: صحافی ها حاضر نشدند امروز. مسئول مربوطه گفت فرداصبح! اگر صبح حدود هفت و نیم برویم تا آخر روز درگیریم. حالا کی میخواهد این هشت نسخه را ببرد؟! مجبوریم که کمی تمرین کنیم تا سال آینده در مسابقات قوی ترین مردان جهان شرکت کنیم! بردن هشت تا نسخه سنگین برای تایید نهایی به دفتر تحصیلات تکمیلی بازوان پرتوان می خواهد!

4: از ظهر تا حالا در حال ژانگولر بازی هستیم برای حسین کوچولو فرزند یکی از اساتید رشته روانشناسی! مرتب روی وایت برد نقاشی می کشیم! موتور، سگ، گربه، هواپیما، دایناسور و غیره عناصری بودند که امروز به صورت خیلی جدی در آموزش کشیدن آنها اهتمام ورزیدیم. بچه باهوش و بامزه ای است و علاقه شگفتی به ماندن در اتاق دانشجویان دکترا دارد. به طرز شگفت آوری به نبوغ خود در سرگرم سازی بچه ها پی بردیم! اگر کتابدار نمی شدیم شاید مربیگری کودک را بر می گزیدیم!

5: کار دیگری نمانده. منتظریم فردا شود تا برای بقیه امضاها و کارها را پیگیری کنیم. کلاسهای این هفته هم که فعلا تعطیل هستند. بقیه روز به کار روی چند تا مقاله و تهیه سرفصل برای کلاسهای امسال پرداختیم.

/ 0 نظر / 70 بازدید