استاد عزیز روزت مبارک

امروز قطعه نام آوران بودیم.قطعه زنده یاد استاد حری، تقریبا پر شده. نسبت به دو سال پیش، نام آوران بیشتری به دیار باقی رفته اند. قبل از ما کسی زودتر آمده بود و گلهای سرخ زیبایی گذاشته بود. جایش بسیار خالیست. استاد عزیز روزت مبارک. هنوز به یادت هستیم و جای خالی ات را حس میکنیم. لحظه های قشنگ یاد دادن و یاد گرفتن بر همه عاشقان این شغل گرامی باشد.

/ 0 نظر / 114 بازدید