آغاز فصل امتحانات

از شنبه، امتحانات پایان ترم شروع شده است.البته شنبه به خاطر آلودگی هوا تعطیل شد و از یکشنبه رسماً امتحانات آغاز گردید. شور و شوق دانشجویان در راهروها و محوطه بیرون دانشکده، نگرانی هایشان، استرس هایشان، یواشکی سر جلسه پچ پچ کردنشان دوران شاد و به یادماندنی کارشناسی را به یادمان می اندازد. سرجلسه امتحان، برخی چهره شان آرام است و با خونسردی پاسخ میدهند، برخی تشویش دارند و فقط برگه را تماشا می کنند، برخی دیگر مرتب دور و بر خود را می نگرند تا شاید پاسخی از گوشه و کنار بیابند، برخی روی برگه خود پهن شده اندو مشغول نوشتن هستند. گاهی برای چند ثانیه جلسه امتحان را ترک میکنم تا ببینم واکنششان چیست. برخی منتظر چنین فرصتی هستند و میگویند: چهار! چهار! حالا پنج! پنج رو بگو! برخی هم توجهی ندارند و کار خود را میکنند.

راحت میشود تشخیص داد صدا از کجاست. برای یک حالگیری مختصر، گاهی درست در همان ردیف که صدای پچ پچ مشکوک می آید می ایستم که کسی فکر نکند جلسه آزمون پایان ترم شوخی بردار است! الان چه ناسزاها که در دل خود نمیگویند! و سرانجام سختی کار آغاز میشود. همه ترم یک طرف، تصحیح اوراق و نمره عادلانه دادن طرف دیگر. حسن کاراین هست که الان دیگر برای ثبت نمرات سیستم الکترونیکی شده. خاطرم هست چند سال پیش در یکی از دانشگاهها اطلاعات را دستی وارد میکردم و به طور تصادفی، نمره 19 برای دانشجویی ثبت شد که درس را به زحمت 10 گرفته بود. آنهم درس سه واحدی و لابد از این همه نبوغ به خودش میبالید! ولی هرگز هم نیامد اعتراض کند که چرا یکدفعه 9 نمره بیشتر شد!

شاید دانشجویان فکر کنند که الان ما راحت خوابیده ایم و مشغول نوشیدن اپل جویس (!) هستیم و نمیدانند تازه بعد از امتحان آنها کار سخت ما شروع میشود. به هرحال، امیدواریم که همه دانشجویان موفق و شاد باشند و به آن چیزی که حقشان هست برسند.

/ 0 نظر / 58 بازدید