افطاری دردانشکده

قابل توجه  کليه دانشجويان  کارشناسی و کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران اهواز: فردا چهارشنبه هنگام افطار دردانشکده  حضوربه هم رسانيد. چرا که خانم دکترعصاره همه کتابداران را به افطاری دعوت کرده اند. ازخانم دکترسپاسگزاريم.

پاسخ به نامه وارده:

اين نامه ازسوی يکی ازاعضای گروه خبری و درجواب به نامه آقای سهيلی ميباشد:

من يك دانشجوي كارشناسي ارشد شبانه هستم.
به نظر شما براي يك سازمان كه درصدد است تا كمبود نيروي كتابدار خود را تامين كند به اين نكات توجه مي كند.؟ آيا براي ادامه تحصيل اين چند كلمه اهميت دارد؟ يا براي اعتبار حرفه ايي ؟ هيچ كدام از اين موارد وابسته به چند كلمه خاص ندارند. آنچه اهميت دارد اينست كه كتابداري كتابداري است چه كتابداري و چه علوم كتابداري و اطلاع رساني. در مورد قيد نشدن نام شبانه هم لازم است تا خاطره ايي را براي شما تعريف كنم:
چند وقت پيش به اصل گواهي ليسانس خود نياز پيدا كردم و براي تحويل آن از دانشگاه بايد كارت شناسايي معتبر ارائه مي دادم. خواستم   تا از كارت دانشجويي ام استفاده نمايم كه در كمال ناباوري دانشگاه،. كارت دانشجويي خود را هم قبول نكرد. وقتي بيشتر سوال كردم گفتند كارت دانشجويي فقط صادر مي شود كه صادر شده باشد. ولي حتي خود ما هم آن را قبول نداريم.پس آنچه اهميت دارد اين كلمات نيستند. اصل كار تجربه و حرفه آموزي است.
ياری که رميد آمد
-اميدوارم که گوشهای شيطان کربادا! اما شنيده ها حاکی ازآن است که بالاخره هفته آينده قراراست جلسه گروه برگزارشود تا تکليف پروپوزالهای کتابداران سرگردان مشخص شود.
وبلاگ جديد
يک وبلاگ جديد  درزمينه معرفی پايگاههای اطلاعاتی پا به عرصه دنيای مجازی نهاده است. اين وبلاگ به معرفی پايگاههای اطلاعاتی مختلف می پردازد. به خالق آن تبريک می گوييم. آدرس اين وبلاگ درحاشيه آمده است.
امان ازشنيده ها
بازهم شنيده ها حاکی ازآن است که به احتمال خيلی زياد به زودی مديرگروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه چمران-آقای دکترکوکبی-جای خودرا به آقای دکترفرج پهلوخواهدداد.
عجيب ولی حقيقی
يکی ازعجايب روزگاريکی هم اين است که پس ازقطع سهميه کپی اراشد اين بار استفاده ازواژه پرداز ورد و برنامه اس پی اس اس و هرگونه ورود اطلاعات درمرکزممنوع شده است. گمان ميرود ازاين به بعد بايد پايان نامه را با دست نوشت و کارهای آماری را هم با چرتکه انجام داد.
سيل کتابخانه را با خودش برد!
 
 
بارش باران سهمگين در هاوايي سبب يورش سيلي به عمق هشت پا به داخل كتابخانه‌ي اصلي دانشگاه هاوايي و ويران شدن مدارك و كتابها و فرو ريختن درها و ديوارهاي اين كتابخانه شد. چندين دانشجو مجبور شدند براي فرار از كتابخانه سيل زده، پنجره‌ها را بشكنند.ادامه...
/ 0 نظر / 64 بازدید