گوگل در راه دادگاه

انجمن ناشران آمريکا که شامل انتشاراتی های بزرگی همچون پنگوئن می شود، اين شکايت را در دادگاه نيويورک مطرح کرده و مدعی است گوگل حقوق ناشران را نقض خواهد کرد.
اين جستجوگر در راستای پروژه خود برای راه اندازی يک کتابخانه ديجيتالی قصد دارد ميليونها جلد کتاب از پنج کتابخانه بزرگ را اسکن کند و در اختيار کاربران قرار دهد. 
مدير اجرايی انجمن ناشران آمريکا، اعلام کرد: "ما آنقدر وقت روی اين مذاکرات گذاشتيم که فکر می کنيم نيمی از اعضای هيات مديره ما به دليل لغو سفرها دچار مشکلات خانوادگی شدند."ماه پيش يک تشکل صنفی نويسندگان آمريکا از گوگل شکايت و ادعا کرد که طرح مذکور حقوق مولفان را نقض می کند. بنا به طرح اين جستجوگر، وقتی اين کتابها ديجيتالی بشوند، کاربران قادر نخواهند بود تمام کتاب را داون لود يا چاپ کنند، بلکه می توانند از هر کدام چند سطر را بخوانند. بی بی سی
معرفی پايگاه اطلاعاتی


آن گروه از دوستانی که تاکنون برای آنها پايگاه اطلاعاتی جهت ارائه و توضيح درباره آن تعيين نشده است می توانند PubMed را درراستای معرفی بانکهای اطلاعاتی توضيح دهند.

سخنرانی علمی: هرچه جديدتر بدتر(۱)
امروزدوشنبه سخنرانی علمی توسط دکتر کوکبی برگزارشد. عنوان اين سخنرانی که در همايش نشر الکترونيکی (ال پاب) ۲۰۰۵ برگزار شد هرچه جديدتر بدتر: بررسی مشکلات واژه پردازهای فارسی بود. دکتر کوکبی پس از معرفی همايش ال پاب و بيان اهداف و شعار اين همايش که از پدیدآور تا خواننده: چالشهایی برای زنجیره محتوای رقومی بود سخنرانی خودرا آغازنمود. وی در ابتدا تعريفی از نشر الکترونيکی به اين ترتيب بيان نمود: فرد در محيط الکترونيکی متن خود را تایپ می کند و برای ناشر يا ساير کاربران ارسال می کند. پس از آن دکتر کوکبی به بيان معضلات نرم افزارهای واژه پرداز فارسی(ورد) پرداخت. وی بيان داشت کشورهايی که از خطوط غير رومی استفاده می کنند در استفاده از واژه پردازها دچار مشکل می شوند. واژه پردازهای کشورما فارسی نيستند بلکه عربی هستند و فقط پشتيبانی فارسی از آنها می شود. در زبان فارسی برخلاف لاتين حروف به هم می چسبند. نگارش از سمت راست آغاز ميشود ولی اين زبان با زبان عربی از سوی غربيها يکی گرفته می شود. قلمهای واژه پرداز ورد فارسی اصلا فارسی نيستند. مثل ی که زير آن دو نقطه قرار دارد. در ورد ۱۶ زبان عربی است که متعلق به عربستان سعودی است. ادامه دارد...

کارگاه آشنايی با نرم افزارهای کتابخانه ای

/ 0 نظر / 96 بازدید