چند نكته خيلي كوچك و مختصر براي مطالعه درخانواده

 

1-كتاب را با صداي بلند بخوانيد.

2-روزنامه ها را خانوادگي بخوانيد.

3-هنگام كتاب خواندن براي بچه ها، تماس چشمي با آنها داشته باشيد.

4-تشويق كنيد كه بچه ها باهم و براي هم كتاب بخوانند.

5-درباره مطالب مورد علاقه خود درجمع خانواده صحبت كنيد.

6-براي مطالعه، تلويزيون را خاموش كنيد.

7-با سوال كردن درباره ادامه ماجرا ازبچه ها، تفكر هوشمندانه و توانايي زباني را درآنها بالا ببريد.

8-باعضويت دركتابخانه عمومي، آنها را به حضور دريك كتابخانه و استفاده ازمنابع آن آشنا و تشويق كنيد.

يادتان باشد كه عادت به مطالعه ازكودكي و ازخانواده پي ريزي مي شود.

با اندكي خلاصه،منبع: روزنامه ايران

/ 0 نظر / 73 بازدید