كارگاه آموزشي مارك ايران

انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايران در نظر دارد كارگاه آموزشي با مشخصات زير برگزار نمايد. از كليه علاقه‌مندان دعوت مي شود جهت ثبت نام و شركت در اين دوره اقدام فرمايند. عنوان: آشنايي با مارك ايران استاد: دكتر مرتضي كوكبي زمان: 1-6-82 تا 5-6-82 ساعت: 9 الي 13 شركت‌كنندگان: اساتيد، متخصصان، و دانشجويان كتابداري و اطلاع‌رساني شرايط شركت در دوره: 1. همراه داشتن يك نسخه از كتاب مارك ايران 2. پرداخت مبلغ 200.000 ريال (بيست هزار تومان) به حساب جاري شماره 306048880 به نام انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران نزد بانك تجارت شعبه اكو و ارائه فيش به دفتر انجمن محل برگزاري متعاقبا اعلام خواهد شد. تلفن تماس انجمن: 8888285 پست الكترونيكي: info@ilisa.org.ir fattahi@ferdowsi.um.ac.ir abedini@jsis.neda.net.ir

ببخشيد که کمی دير اطلاع رسانی کرديم. خودمان تازه ديديم چنين چيزی هست. واقعا بايد گفت که کتابداران درغربت ...

/ 0 نظر / 66 بازدید