كتابهاي كارتوني:آري يا نه؟

يك نويسنده كتابهاي كودكان و نوجوانان ضمن اشاره به عدم سياست گذاري مناسب در چاپ و نشر كتاب كودك، به تشريح كتابهاي كارتوني پرداخته و بيان كرده: پايه و مبنايي كه تلويزيون براي اين كتابها ايجاد كرده، سبب آشنايي كودكان و نوجوانان با اين كتابهاي شده است و روحيه تنوع طلب كودك و نوجوان را ارضا مي كند. وي مي افزايد: اين كتابهاي كارتوني، تفكر و انديشه را ارتقا نمي دهد و انساني سهل و تنبل بار مي آورد. به اين ترتيب خواننده به سوي كتابهاي غني نخواهدرفت و چرخه غلطي براي فروش اين كتابها ايجاد مي شود.
نمي دانيم پشت اين تحليل چه چيزي نهفته است ولي همين قدر مي توانيم بگوئيم كه هرسني نيازهاي خاص خودش را دارد. ما حق نداريم كه به خواننده اي فشار بياوريم و به او تلقين كنيم كه اين كتاب را بايد خواند و آن يكي را نبايد خواند. مسلما ازيك كودك نبايد توقع داشت كه حتما به سراغ مجموعه آثار گابريل گارسيا ماركز برود يا فقط كتابهاي ((موش كوچولو)) و مشابه آن را بخواند. اين را هم نمي گوئيم كه كودك خودش مي تواند كتاب مورد علاقه اش را انتخاب كند. ولي خب، طبيعي است كه كودك به سمت چيزي كشيده مي شود كه برايش جذابتر باشد. مي توان به جاي كنار گذاشتن اين كتابها، مطالعه كودكان را دراين زمينه هدايت مند كرد. نظر شما چيست؟

/ 0 نظر / 74 بازدید