جايزه سالانه كتابدار قرن 21

اين كار، بخشي از تلاشهاي هيات علمي مدرسه مطالعات اطلاع رساني براي آماده كردن دانشجويان به منظور تبحر يافتن درعلوم كتابداري و پيوند با كاركردهاي معاصر و نوين آن مي باشد. هدف برنامه Master of Library Science(MLS) آموزش دانشجويان براي مؤثر واقع شدن درتكامل حرفه علوم كتابداري و اطلاع رساني است. اين برنامه، دانشجويان را تشويق مي كند تا به تحقيق و مطالعه در رشته بپردازند و راهكارهاي عملي را براي توسعه آن ارائه دهند و درباره گذشته و حال و آينده كتابداري بحث كنند.آنها با نشان دادن نمونه هاي عملي به دانشجويان درزمينه كتابداري امروزي، به دانشجويان كمك مي كنند تا پيش خودشان مسائل نظري را حلاجي كنند و براي به دست گرفتن اولين شغلشان و نيز نقشهاي هدايت كننده دركتابداري آمادگي كسب كنند. اين برنامه ازسال 1999 آغاز شده و تابه حال توسعه بيشتري يافته است. كانديداهاي اين جايزه بايد داراي شرايطي باشند كه با اصول كتابداري مطابقت داشته باشد. برخي ازاين اصول عبارتنداز:تمركز برروي نيازهاي اطلاعاتي كاربران-آگاهي رساني و خدمات رساني به جامعه، به خصوص قشرهايي كه به آنها توجهي نشده-همكاري با انجمنهاي مختلف-توسعه فناوري هاي فكري، همانند موتورهاي جستجو و… مي باشد.
اگر اطلاعات بيشتري دراين زمينه مي خواهيد و مي خواهيد بدانيد چه كساني اين جوايز را تابه حال گرفته اند، دربخش جستجوي ((گوگل)) اين عبارات را تايپ كنيد: 21st Century Librarian Award
نكته: تمام سعي ما اين است اگر مطلبي را چه لاتين و چه فارسي، ازجايي نقل مي كنيم، حتما ماخذش را نام ببريم . ولي گاهي اوقات آدرس مورد نظر را ازدست مي دهيم و مجبوريم به همين ترتيبي كه ملاحظه كرديد، شمارا ارجاع بدهيم. به هرحال، مارا براي اين كوتاهي ببخشيد.

/ 0 نظر / 72 بازدید