نقد ادبیات کودک درشیراز

مرکز مطالعات ادبیات کودک و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران دانشگاه شیراز، همایش علمی با عنوان "آسیب شناسی نقد و نظریه ادبیات کودک در ایران" برگزار می کنند. آقای رحماندوست و خانم میرهادی از چهره های شاخص حاضر در  این همایش هستند.

الزهرای نهم
مقالات نهایی پذیرفته شده برای نهمین همایش انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا تعیین شدند. پیک کتابداری را سربزنید.

سایت دود شده سازمان!

بعد از اینکه سازمان مدیریت به طور ناگهانی دود شد و به هوا رفت این بار نوبت سایت دهمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که محو و نابود شود! مدتی است که دیگر وقتی به سایت سر می زنیم نشانه هایی مبنی بر نامرئی شدن آن به چشم می خورد.. الله اعلم..


۲۰ ( به زودی....)

/ 0 نظر / 70 بازدید