گربه و رفتار اطلاع یابی

ا

ساساً گربه جانور دوگانه ای است. از یک طرف چنان خودش را در دل انسان لوس می کند و جا میدهد که ادم دلش نمی اید لگدی نثار این جانور کند چه برسد به پیشت کردن! از یک طرف هر قدر به او محبت کنی، برایش سرپناه تهیه کنی و برایش غذا تدارک ببینی و با او بازی کنی، باز هم دارای صفت گربه بودن است و حتی مثل سگ دمش را تکان نمیدهد تا تشکر کند! اگر به هر دلیلی به بلایی گرفتار شوی کمکت که نمی کند هیچ، چنگ میزند تا زودتر دار فانی را ترک کنی و زودتر به منفعتش برسد. درباره گربه خیلی گفته اند و خیلی شنیده ایم و دیده ایم و خیلی عجیب است که این جانور، همزیستی فاحشی با نوع بشر در شهرها پیدا کرده و شاید بخشی از رفتار ادمیان را هم گرفته...شاید هم برعکس!

گربه ها رفتار عجیب و غریبی از خود نشان می دهند. مثلا کافی است صبحهای زود رفتار بچه گربه ها را ببینید. اول  اینکه چطور دلشان می آید صبح به آن زودی بیدار شوند خودش جای سوال است! دوم اینکه چنان بی سروصدا بازی می کنند و از سروکول هم بالا می روند که هیچکس نمی فهمد. حتی دختر 3 ساله واحدهای بالاسری مجتمع ما که عادت دارد هر روز راس ساعت 15 با دهان غارمانند تمام 40 پله را پای کوبان، هروله کشان و اشک ریزان در جستجوی داداشش که رفته پارک طی کند.

روزهایی که در اهواز بودم، هنگامی که سحرگاه برای مطالعه درفضای باز خوابگاه بیدار میشدم می دیدم که بچه گربه ها چگونه مشغول بازی صبحگاهی هستند و مادرشان هم ارام مشغول تماشای انهاست! ولی آیا باید دید بین رفتار آدمی و گربه ارتباطی وجود دارد؟ البته از نوع اطلاع یابی اش را عرض می کنیم. گربه که دنبال تز نوشتن نیست. مسلما همایش هم قرار نیست شرکت کند. کتاب هم نمیخواهد ترجمه کند. ولی جدا باید دید که چه ارتباط نزدیکی بین رفتار اطلاع یابی این دو برای مقاصدشان وجود دارد؟ حس میکنم باید خیلی شبیه باشند که حتی پرفسور ویلسون هم از آن نگذشته و عشق به گربه هایش را در سایت شخصی اش نشان میدهد.پاسخ به این سوال چندان گنگ نیست. کافیست یک هفته یک گربه را زیر نظر بگیرید. ببینید چطور به مقصودش میرسد و از شیوه های مختلف انچه می خواد کسب می کند. انگاه با نوع بشر مقایسه کنید که چگونه اطلاعات خود را از شیوه های مختلف به دست می آورد. امتحانش ضرر ندارد. ما امتحان کردیم و دیدیم. شما نیز!

/ 0 نظر / 86 بازدید