کوچ یک نابغه

وقتی خبر درگذشت مریم میرزاخانی را شنیدم خشکم زد و فقط پشت فرمان چند دقیقه ای حیرت زده اتوبان و ماشین ها و دویدن های مردم را می دیدم. این فقط حقیقت مرگ نیست که به سراغمان می آید حقیقت دیگری است. رفتن یک نابغه و مرگ او، ضربه سنگینی به علم است و شاید تا مدتها دیگر جبران پذیر نباشد. با رفتن یک دانشمند خلاء بزرگی ایجاد می شود و تا گیتی بخواهد مانند او را پرورش دهد سالها گذشته...در گذشت بانوی نخبه ایران، مریم میرزاخانی را به همه ایرانیان و جهانیان تسلیت می گویم. روحش شاد.

/ 0 نظر / 99 بازدید