نسل جدید، نسل Z

چند روز هست که نوت بوکم کند شده و کار با آن کلافه ام کرده است. بوی یک نوت بوک جدید به مشام می رسد. طفلک حق دارد دیگر! هفت سال هست که یک سره کار می کند عین پیکان! یک عالمه خاطرات مقاله ای تلخ و شیرین از آن دارم! به هرحال به دلیل کندی آن، مجبورم چند روزی کارهایم را در سایت دانشکده انجام دهم و پشت یکی از سیستمها بست بنشینم. یکی دو روز هست که به دلیل تعطیلی مدارس و نزدیک شدن به ایام امتحانات، برخی از فرزندان کارمندان دانشکده به سایت می آیند و سر خود را گرم میکنند. گاهی گفتگوهایشان را می شنوم و برایم جالب است. مثلاً اینکه هر سه نفر پشت یک سیستم نشسته بودند و مثل اینکه نفر داشت بقیه را برای یک بازی ساین آپ می کرد. ازشان رمز و شناسه کاربری و ایمیل میخواست. یکیشان که خیلی کوچولو بود مرتب می پرسید یوزرنیم یعنی چی؟! و کودک بزرگتر برایش توضیح میداد و میگفت نباید یادت بره! کوچولو هم مرتب می آمد و خودکارم را بسیار مودبانه قرض میگرفت تا کلمه عبورش را یادداشت کند. کمی بعد دیدم سروصدایشان خوابید! کنجکاو شدم ببینم اینها چه شان شد!

دیدم که هر یک سرگرم بازی خودش هست و صدایشان در نمی آید. لبخندی زدم و به کارم ادامه دادم. آقای دکتر فتحی واقعاً راست میگفت که نسل جدید نسل Z هستند. نسلی که با اینترنت و رایانه و فناوری های مختلف ارتباطی زاده شده اند و گویی جزئی از وجودشان شده. بچگی ما کجا و این نسل جدید کجا؟!

/ 0 نظر / 82 بازدید