دکتر بیگدلی عزیز سلامت باشید

نیمه تابستان و نیمه مرداد است. اوج گرمای هوا و بعد از آن دوباره بوی پاییز و خنکی هوا به مشام خواهد رسید. به هر حال این هم بخشی از طبیعت هست و نمیتوان در آن دست برد. دیروز بعد از شاید نزدیک به یک سال، موفق شدم در جلسه هیات مدیره انجمن شرکت کنم. فرصتی بود برای دیدار دوستان و شنیدن بحثها درباره دستور جلسه. بحث درباره وب سایت انجمن و کنگره سالانه انجمن که قرار شد در جلسات نیز دیگر راجع به آن صحبت شود. بعد از جلسه با آقای عمرانی و مسعودی درباره ادکا صحبت کردیم و چگونگی جذب دانشجویان به انجمن. تا پل سید خندان، آقای مسعودی همسفرم بود و بعد در ترافیک سنگین اتوبان رسالت و گرمای هوا افتادم. تا رسیدن به منزل، در فکر بودم. در فکر چی؟ خیلی چیزها! نمیدانم! کار جابجایی کتابخانه هم روی روال است و خیالم از این بابت آسوده شده. امیدوارم که به موقع تمام شود. البته به تیم جابجایی و تخصصشان اعتماد کامل دارم. شک ندارم کتابخانه زیبایی خواهد شد.

راستی از طریق ادکایی ها با خبر شدم که آقای دکتر بیگدلی، استاد عزیزم، چند روزی دارای ناراحتی قلبی بودند. انشاله کسالتشان برطرف شده باشد. برایشان آرزوی سعادت و سلامت دارم.

/ 0 نظر / 85 بازدید