انتشار مجله انگليسي زبان توسط كتابخانه منطقه اي

كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولژي شيراز، مبادرت به انتشار نشريه انگليسي زبان علوم اطلاع رساني و فناوري اطلاعات نموده است.اين مجله داراي هيات تحريريه بين المللي است و رئيس كتابخانه منطقه اي، مديرمسؤول آن مي باشد.اين مجله هرسال 2بار منتشر مي شود و ازنظر موضوعي، فناوري اطلاعات،ارتباطات،انفورماتيك،مديريت اطلاعات،سيستم هاي اطلاع رساني،زبان شناسي رايانه اي و … را شامل مي شود.تاكنون نويسندگان داخلي و خارجي براي اين مجله مقاله ارسال نموده اند.
منبع: خبر جنوب

/ 0 نظر / 66 بازدید