گانه سوم: جلسه سنگینی با ادکاییان

روز جمعه سی تیرماه، جلسه سنگین و هشت ساعته ای با دوستان جوان ادکایی داشتیم. در این جلسه به طور مفصل درباره نقاط ضعف و قوت کمیته های مختلف ادکا بحث و راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود از سوی افراد شرکت کننده ارائه شد. در مجموع 17 نفر در این جلسه شرکت کردند. چیزی که برایم بسیار جالب بود، جو پذیرش انتقادها و نیز تعامل دوستانه بین این جوانها بود. واقعاً به یک نتیجه رسیده ام و آن این است که ارتباطات مجازی و به خصوص از طریق ایمیل، هرچند کار را راحت تر کرده، ولی در عوض یک اثر منفی دارد و آن واکنشی عمل کردن و احساسی برخورد کردن است. بارها برای حقیر پیش آمده که هنگام پاسخ به یک ایمیل، یا زیادی هیجان زده و خوشحال بوده ام یا زیادی برافروخته شده ام و نتیجه پاسخ به هر دو نوع ایمیل، جالب نبوده است.

برای همین گفتگو و مذاکرات رو در رو و مستقیم، می تواند بسیاری از چالشها و حتی سوءتفاهم ها را برطرف کند. در این جلسه هم به همین منوال، بسیاری از مشکلات و البته در کنار محسنات ادکاییان در دوره پنجم، مطرح شد. مسئولان ادکا به سوالات مشاوران پاسخ داده و از پیشنهادهایشان استقبال کردند و حتی در این جلسه درباره ارتباط کمرنگ ادکا و انجمن کتابداری بحث و در این مورد انتقاد شد که پاسخها قانع کننده بود و مقرر شد زین پس ارتباطات ادکا با انجمن بیشتر از قبل باشد.

امید می رود که دوستان جوان ادکایی، همانطور که در حال تمرین تحمل پذیرش نظرات منتقدان هستند، مسئولیت پذیری را بیش از گذشته تمرین کنند و با محوریت تعامل دوستانه، تفاهم، همدلی، همراهی، همفکری و تکیه بر خرد جمعی، به فعالیت خود ادامه دهند. چون دیری نخواهد پایید که در سالهای آینده همین جوانها باید انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران را اداره کنند و چه بهتر که از الان به تمرین انجام کارهای داوطلبانه و اجتماعی و گروهی بپردازند.

/ 0 نظر / 72 بازدید