گوگل به پنج کتابخانه مهم جهان راه می يابد

قرار است تمام کتابهای موجود در دانشگاه های ميشيگان و استنفورد و بخشی از مجموعه کتابهای دانشگاه های هاروارد، آکسفورد و کتابخانه عمومی نيويورک در مجموعه کتابخانه آنلاين گوگل قرار گيرند.

برای ديجيتال کردن تمام کتابهای کتابخانه دانشگاه ميشيگان که بالغ بر هفت ميليون جلد است شش سال زمان لازم خواهد بود.

دانشگاه هاروارد 40 هزار کتاب و دانشگاه آکسفورد فقط کتابهايی را که برای نخستين بار در قرن نوزدهم به چاپ رسيده و در کتابخانه بادلين نگهداری می شوند را در اختيار گوگل خواهند گذاشت.ادامه در بی بی سی

-امروز سری به غرفه نمايشگاه کتاب درکتابخانه مرکزی دانشگاه چمران زديم. کتابهای فارسی و لاتين موجود بودند و تا ۲۵ درصد تخفيف هم برای فروش آنها داده ميشد. اما... هرچه گشتيم کتابهای رشته خودمان را پيدا کنيم موفق نشديم. گويی بخواهيد سوزنی را درکاهدان بيابيد. تنها سه چهارکتاب که مثل کفرابليس(!) معروف هستند وهمه ازاول تا آخرآنهارا خوانده اند را برای دلخوشی ما بين کتابها چپانده بودند. ولی مثل هميشه کتابهای مشاوره- راز...- ...مريخی و ....مريخی-و نظايری ازاين قبيل مشتريهای پروپاقرصی داشتند.

اما مساله جالب دراين روز ورود دانش آموزان به کتابخانه و بازديد ازبخشهای مختلف آن بود. کتابخانه ای که تا يک هفته قبل ازبس سکوت برآن حکفرما بود صدای رشد موهای سرخودرا می شنيديم با ورود بچه ها جانی دوباره گرفت وسرشار ازهياهوشد. بهترين کاری که کرده بودند آوردن بچه ها به اين محيط و آشنا کردن آنها با کتابخانه بود که يقينا روی آنها و ذهنشان تاثيرشگرفی خواهد گذاشت...دربخش اطلاع رسانی هم خانم دکترعصاره به دانشجويان تحصيلات تکميلی و اساتيد نحوه استفاده ازپايگاههای اطلاعاتی را آموزش ميدادند و ... دربقيه غرفه ها هم خبرخاصی نبود...

اينترنت امن: اينترنت امن تر

شورای ارتباطات دوربرد اتحادیه اروپا دوازدهم دسامبر 2004 موافقت خود را با برنامه موسوم به اینترنت امن تر Safer Internet Plus اعلام کرد.هدف این برنامه تقویت والدین و معلمان از طریق استفاده از ابزارهای ایمنی برای اینترنت است.

برنامه اینترنت امن تر بر چهار عرصه متمرکز است:
مبارزه با محتوای عیر قانونی : Fighting illegal content
مقابله با محتوای مضر و ناخواسته :Tackling unwanted and harmful content
ارتقای محیط امن تر : Promoting a safer environment
افزایش آگاهی : Awareness-raising

باتشکر از دات

نکته هفته:

 خيلی ها هستند که کارشان فقط دادن اطلاعات به اين و آن است- خيلی ها هم هستند که غيرازاينکه اطلاعات را از اين و آن می گيرند به تبادل اطلاعات نيز می پردازند ... اما خيلی ها هم هستند که حتی اگر تمام کتابخانه ويرانه شوند و تمام کتابها سوخته- حاضر نيستند يک نقطه ازدانسته های خودرا به ديگران منتقل کنند. معمای بس پيچيده ای است.

-آقای... که اين بار با يک نام مستعارديگرپيام داده اند خواهان ارائه راه حل درزمينه فقدان فلسفه درکتابداری و اطلاع رسانی شده اند. تصور ما براين است که چاره جز صبرجميل نيست. چرا که ما هرچه بخواهيم بگوييم صدای ديگری و ديگری و ديگری درمی آيد. درنتيجه همهمه ميشود و بحث علمی و داغ مطرح نميشود. آخرکارهم به غوغاسالاری متهم ميشويم و الخ... حالا پيشنهاد ما به اين آقا اين است که خودشان توضيح بدهند که چرا کتابداری را ((حرفه)) می شمارند؟

بازهم ارائه کتابهای تمام متن

کتابخانه عمومی نيويورک به ارائه کتابهای تمام متن الکترونيکی دست زده است. فقط کافی است که فرمی را پرکنيد وبعد ازکتابهايی که درفرمت پی دی اف هستند استفاده نمائيد.

-اين روزها پيغامی درگروه خبری می آيد مبنی بر عضوشدن دريک SMS كه چيزی شبيه اوركات  است ولی  محدودترازآن. توجه داشته باشيد كه اين پيام تقلبی و  ازسوی  يك هكر به نام افراد مختلف و با استفاده ازايميل آنها ارسال ميشود. مواظب باشيد بازش نكنيد كه پشيمانی پس ازآن سودی ندارد.

شبکه پيوسته اطلاع رسانی برای کتابداران که سرنام شير يا LION را به خود گرفته سايتی است که مخصوص کتابداران مدارس ميباشد. يک درگاه جمع و جورکه اطلاعات مناسب را برای کتابداران مدرسه (آموزشگاهی) فراهم ميکند. کتابفروشی پيوسته-نشريات مخصوص کتابداران-رويدادها-ناشران  و منابع جالب ديگرکه ديدنش خالی ازلطف نيست.

-آيا مجلات الكترونيكي نياز به امانت بين كتابخانه‌ها را از بين مي برند؟ متن کامل...

 

/ 0 نظر / 60 بازدید