وقتی اطلاعات نباشد، بخش پایانی

خلاصه وقتی قضیه را تحلیل کردیم به چند مورد از اشتباهات خود پی بردیم. هر چند مسئول پارکینگ و راننده ای که خودرو را غیر مجاز پارک کرده بود مقصر بودند و اصلاً عذرخواهی که نکردند هیچ بد و بیراه هم گفتند و حتی اگر ما بر حق خود ایستادگی می کردیم ممکن بود ناکار هم بشویم! ولی بهتر بود از ابتدا قبل از اینکه ماشین را از جایش خارج کنیم با خود مسئول پارکینگ صحبت می کردیم که اگر میتواند خودش ماشین را در بیاورد، دوم اینکه از فردی که ظاهراً مالک ماشین بود مدارکش را طلب می کردیم شاید طرف اصلا خواسته از موقعیت سوء استفاده کند و هشتاد هزارتومان پول بی زبان را بگیرد. مهمتر اینکه بهتر بود پلیس راهنمایی و رانندگی را خبر می کردیم تا او در این زمینه تصمیم گیری کند. تجربه ای شد هیچ وقت هنگام خستگی، و هنگامی که ذهن نمیتواند اطلاعات را به خوبی پردازش کند واکنش نداشته باشیم و تصمیم نگیریم. جایی که اطلاعات نباشد همه چیز به ضررمان تمام می شود. حتی اگر حق با ما باشد.

/ 1 نظر / 158 بازدید