نوروز خجسته باد

 نو بهار است زمین گشته   تو غافل  باشی

                                                     روح  حق   در تو نباشد    همان  گل باشی 

ای که کردی  تو فراموش که هستی بجهان

                                                      صاحب  ملک خدا هست   تو حاصل باشی 

گر تو  دنباله رو    نفس ومنیت   هستی 

                                                       راه حق نیست رهت   در ره  باطل  باشی

شعر از : نعمت الله پاکدامن (شاکر نائینی)

سالی خوش را برای همه کتابداران ایران زمین آرزومندیم. امروز داشتم کتابی میخواندم به مونس الدوله که گویا وضعیت زنان در دوره قاجار بود. یک جمله در صفحه 163 این کتاب توجهم را جلب کرد و آن اینکه ضیاء السلطنه دختر فتحعلی شاه قاجار کتابدار دربار او بوده است. اطلاعات بیشتر در این مقاله در مجله گنجینه اسناد هم هست. پیشنهاد میکنم این کتاب  را در روزهای تعطیل بخوانید. فعلاً که نوشتن مقاله و کار روی کتاب تعطیل است! نوروزتان شاد و خجسته باشد.

/ 0 نظر / 70 بازدید