حضورايران درنمايشگاه کتاب قاهره

 

 

ايران برای اولين بارپس ازانقلاب درنمايشگاه بين المللی کتاب قاهره شرکت می کند.اين نمايشگاه بزرگترين نمايشگاه کتاب درجهان عرب است و شامل برگزاری سمينارهای مختلف فرهنگي-بررسی کتاب-شبهای شعر و ديداربا شخصيتهای برجسته فرهنگی و سياسی است.اين نمايشگاه پس ازنمايشگاه کتاب فرانکفورت بزرگترين نمايشگاه کتاب درجهان است.۱۱۵۰ناشراز۹۷کشورجهان دراين نمايشگاه حضوردارند.

منبع: آفتاب يزد

 

/ 0 نظر / 63 بازدید