اينك زمان تغيير است!

درروز سي فروردين ماه جلسه هيات مديره انجمن برگزارشد.بحث مخالفت بخش با برپايي كلاس آموزش ورد در محل كلاس ماشين نويسي مطرح شد و بنا شد نامه اي قانوني براي پيگيري برگزاري اين كلاسها توسط انجمن، نوشته شود. بحثي كه بيشتر وقت جلسه را به خود اختصاص داد درباره عدم فروش نشريه- عدم استقبال ازآن- شركت نكردن دانشجويان در گروههاي مختلف بود. با وجودي كه انجمن زحمات و هزينه زيادي براي اين شماره نشريه متحمل شد ولي متاسفانه ازنظر محتوايي دچار نزول فاحشي بود و اكثر بچه ها به آن معترف بودند. متاسفانه علت عدم استقبال ازانجمن به شخص و اشخاص خاص نسبت داده مي شود. ولي اين بي انصافي است.
بايد اذعان كرد كه علت اين مسائل فقط ريشه در بدبيني بچه ها نسبت به رشته است. حتي دانشجوياني كه درآستانه فارغ التحصيلي هستند هنوز برايشان افت دارد كه بگويند رشته شان كتابداري و اطلاع رساني است. درچنين شرايطي وظيفه انجمن است كه با جذب افراد مستعد به توسعه رشته كمك كند. بايد قبول كنيم كه كتابداري سنتي را به تاريخ سپردن كار امروزماست. تحول نقشها تعريف جديد ازرشته و كاركردهاي آن كارامروزاست. اينك زمان تحول و تغيير است.
اما درباره نشريه. اولين شماره آن كه درآمد ازنظر محتوايي نسبتا غني بود. اما متاسفانه بايد گفت كه ما مسيرمان را گم كرديم. بهتر بود كه گام به گام پيش مي رفتيم. يعني ازكتابداري سنتي شروع مي كرديم تا به موقعيت فعلي مي رسيديم . ما اول بايد جاي خودمان را مشخص مي كرديم و راهمان را مي يافتيم و بعد سراغ فناوري و تاثيرات آن مي رفتيم. سياست گام به گام جهت رسوخ و ايجاد تغيير موثر هنوز هم مي تواند در اولويت باشد.
مساله بعدي درباره شوراي سردبيري است. مادرنشريه يك سردبير و يك مدير مسئول داريم. زماني ما مي توانيم براي سردبير تعريف داشته باشيم كه نشريه مان داراي بخشهاي متعددي باشد و هربخش را يك نفر اداره كند. يا اينكه به طور شورايي درمورد رد يا پذيرش مقالات تصميم گيري شود. خب دراين صورت يك نفر هم بايد باشد كه حرف آخر را بزند و براين شورا نظارت كند و آن مديرمسئول است. نقش مديرمسئول كه مسئوليت تمام مطالب چاپ شده درنشريه را داراست بسيار حساس است. به هرحال اين نظر ماست.يقين داشته باشيد با برنامه ريزي اساسي حرفهاي زيادي براي گفتن خواهيم داشت.

دراين هفته كه سپري شد دربخش جنب و جوش كمي تا قسمتي زياد به چشم مي خورد و آن به دليل برگزاري سخنراني هاي علمي و سمينار آموزشي بود كه توسط كتابخانه منطقه اي و شركت راي مهر برگزار شد. مطالب علمي جديد درحيطه علوم كتابداري و اطلاع رساني كه بسيار مفيد فايده بودند. به خصوص معرفي نرم افزار كتابخانه اي ((گنجينه)) و سخنراني درباره ((سيستمهاي پرسش و پاسخ درشبكه وب)) كه بسيارجالب بودند. راستي خيلي شرمنده ايم كه فراموش كرديم! سال نو مبارك!

/ 0 نظر / 70 بازدید