سرابی به نام آزادی بيان..(فاقد سوگيری)

در هفته جاری از سوی آقای زین العابدینی پستی در مورد نشریه وزین اطلاع شناسی در وبلاگ گروهی کتابداران گذاشته شده بود به این مضمون که این نشریه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند و قس علی هذا... در همین وبلاگ نیز مدتی پیش پستی با همین مضمون ارسال شد. اما چیزی که در این میان حیرت انگیز است برخی کامنتهای سوگیرانه ای است که برای آن پست ارسال شده است. به این عباراتی که در برخی کامنتها آمده بیشتر دقت کنید: بحر هپروت- حلقه پیاز- نمک گندیده- هم پالکی.... این است ادبیات ما؟ حالا که موقعیتی برایمان فراهم شده تا اظهار نظر کنیم چرا حتی آنقدر شجاعت وجود ندارد که از اسم واقعی خود و با ادبیاتی متین تر از این فضای مجازی آزاد استفاده کنیم. اطلاع شناسی یک نشریه خاص است که با تلاش دکتر حری-که خود مبدع این واژه بود و به قول یکی از دوستان ای کاش در مجلات خارجی این واژه و حیطه را مطرح می کرد تا  امروز به نام یک کتابدار ایرانی این واژه سکه بخورد نه کتابدار غیر ایرانی- راه اندازی شده و با یاری همکارانش اداره می شود. آنقدر به محتوای سهل انگارانه برخی مقالات که به قول یکی از دوستان-شابلون کاری بیش نیست- عادت کرده ایم که خیالمان می رود محتوای اطلاعاتی اطلاع شناسی خریداری ندارد. باید تفاوت مجله خانواده و نشریه اطلاع شناسی را بدانیم! به هرحال... این است سراب... سرابی تحت لوای آزادی بیان که هنوز نمیدانیم چطور حرف خود را تمیزتر مطرح کنیم... از خویش بنالیم که جان سخن اینجاست... از ماست که بر ماست...

/ 0 نظر / 54 بازدید