نشست دانشجويی

به اطلاع کليه کتابداران فردا می رساند که روز ۲۶آبانماه ۱۳۸۲ يک نشست در دانشگاه فردوسی مشهد -تحت عنوان موقعيت حرفه کتابداری و اطلاع رسانی- توسط انجمن کتابداران ايران برگزار می شود. البته يک منبع ناشناس به ما اين خبررا رساند.

/ 0 نظر / 75 بازدید