کتابدارانه ها

تابستان. دوره فترت کوتاه مدت. دوره ای که معمولا بيشتر افت را در بر ميگيرد تا خيز. دوره ای که می شود کمی نفس کشيد( البته نه بادهايی که همراه خودشان شن وارد ريه می کنند!) تا برای يک دوره فعاليت طولانی تر آماده شد. در هر صورت حالا  فرصتی دست داد که بگوييم در هفته ای که گذشت خبر خاصی رخ نداده. اما خب خيلی هم دست خالی نيستيم. عرض شود که....

چون ما رئيس هستيم...

کتابخانه ای با استعفای رئيس خود مواجه شد. اين رئيس قبلا هم به دلايلی استعفا کرده بود ولی اين بار به خاطر عدم حمايت از او در تهيه منابع- عدم هماهنگی با وی در تبديل قرائت خانه کتابخانه به سالن امتحانات و ناديده گرفتن حقوق کتابخانه و کاربران آن و خيلی عدم های ديگر به طور جدی استعفا داد و ديگر پشت سر خود را نگاه نکرد. کتابدار کتابخانه شد رئيس و کمی ميز و صندلی ها را جابجا کرد. ولی هنوز ناله کتابهای پير با بغض کتابهايی که حتی يک بار هم ورق نخورده بودند قاطی بود. فکرها و قلمها به حرکت و به کار افتاد و خطاب به ((رئيس)) بزرگ و نه ((سرپرست)) گفته شد که چه نشسته ای که بايد به داد کتابخانه برسی که منبع ندارد و دانشجو و استاد از آن رويگردان است و و چه و چه و چه. رئيس بزرگ فکر(!) کرد و کمی چرخيد و با چشمانی باز و محترمانه از کاتبان نامه خواست که ديگر کاری به کار کتابخانه نداشته باشند. يک کارت زرد. چه می شود کرد؟  رئيس ديگر سرپرست نيست برای خودش ((رئيس)) شده. نقد را بر نمی تابد. کتابخانه ها هم باشد برای خودش.

همايش ماهانه انجمن

هر چند ديگر همگی ميدانيد که چه زمانی هست و با چه موضوعی. ولی محض يادآوری. روز ۲۸ تيرماه در کتابخانه ملی اين همايش برگزار ميشود. مديريت دانش و دانش در سازمانها دو موضوعی هستند که آقای انتهايی و دکتر پريرخ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ راجع به آن صحبت خواهند کرد.

جلسه شورای کتاب کودک

شورای کتاب کودک هم جلسات گزارشهای سالانه خود را برگزار می کند. اين جلسه ها از ۲۲ تير شروع خواهد شد. جدول کامل برنامه ها هم اينجاست.

کنفرانس نشريات

محض اطلاع: قرار است که بهمن ماه امسال سومين همايش بين المللی نشريات پزشکی در منطقه مديترانه شرقی به ميزبانی دانشگاه علوم پزشکی شيراز برگزار شود. جزئيات کامل تری از خبر نداريم. ببخشيد.

/ 0 نظر / 64 بازدید