جابجايي نمايشگاه كتاب تهران و چند خبر مهم

درحاليكه روزگذشته، وزيرارشاد اعلام كرد كه نمايشگاه كتاب، همانندهرسال درمحل دائمي نمايشگاههاي تهران برگزارميشود، شهردارتهران گفت: با توجه به كمبود مكان هاي تفريحي ويژه زنان، فضاي نمايشگاه بين المللي فضايي مناسب جهت احداث پارك مخصوص زنان است.ظاهرا محل جديد نمايشگاه كتاب هم تعيين شده است. شهردارتهران اعلام كرد درصورتي كه مسئولان نمايشگاه همكاري لازم جهت انتقال نمايشگاه را انجام ندهند، شهرداري ازبرگزاري نمايشگاه درمحل فعلي جلوگيري خواهدكرد.
نكته: ظاهراهمه مشكلات برسرنمايشگاه كتاب ميباشد و برگزاري نمايشگاه خودرو و خوراكي جات و نظايري ازاين قبيل براي شهرتهران مشكلي ايجاد نميكند. به قول شاعر: اين راه گنج برهمه كس آشكارنيست.-روزهاي 27 و 28 شهريور ماه، موسسه پژوهشي فلسفه و حكت ايران يك كارگاه تحقيقاتي علم سنجي درتهران برگزارميكند. ازاساتيد كتابداري، خانم دكترفريده عصاره دراين كارگاه فعاليت ميكنند.براي كسب اطلاعات بيشتر به آدرس:www.ismo.ir مراجعه كنيد.
FoundationLogo.gif

-دانشگاه آزاد واحد كازرون، تعدادي ازكارشناسان كتابداري را استخدام ميكند. براي كسب اطلاعات بيشتر با خانم يزداني به شماره تلفن: 09177211191 تماس حاصل فرمائيد.
(باتشکر ازآقای علی منصوری)

پوزش: دريادداشتهاي گذشته، ليكنهاي متني دچاراشكال فني بودند و اكنون اين اشكال برطرف شده و ميتوانيد ازآنها استفاده نماييد.

/ 0 نظر / 58 بازدید