ياد باد آنکه زما وقت سفرياد نکرد

-امروز صبح مطلع شديم که دکتر مرتضی کوکبی درپی ازدست دادن مادرشان- پدرخودرا نيز ازدست دادند. ما اين مصيبت را نيز به ايشان تسليت عرض نموده و برای وی و خانواده گراميشان بقای عمر را ازخداوند منان طلب ميکنيم. درضمن يک خبرناگوارديگراينکه دکترفرج پهلو نيز يکی ازاقوام نزديک خودرا ازدست داده اند. برای ايشان نيز ازخداوند طلب صبر ميکنيم... دراين روزها خبرهای ناگوار زياد شده اند...

-فردا سخنرانی های اعضای گروه کتابداری درهفته پژوهش آغاز ميشود.سخنرانی اساتيد که ازساعت ۱۴ آغاز ميشود به شرح زيراست:

 ارزشيابی دانشگاههای ايران: شرايط حال -روش شناسی و تجربيات

 دکتر عصاره

 بررسی مزايا و معايب نظامهای مخزن و کتابخانه ها

 آقای مرادی مقدم

 کارکرد و نقش اينترنت درپژوهش

 آقای عظيمی

 همکاری بين متخصصين کتابداری و اطلاع رسانی ايران درمقايسه با جهان

 دکترفرج پهلو

 ازآموزش کتابخانه-کتابشناختی تا سواد اطلاعاتی

 دکتر بيگدلی

 يک ابزارجديد برای فهرست نويسی وب سايتها

شرکت فناوريهای پيشرفته نيکولز Nickhols Advanced Technologies نرم افزارجديدی را به نام MARCit به بازارعرضه کرده است. اين نرم افزار طبق آخرين استانداردهای مارک توليد شده است و برای فهرست نويسی وب سايتهای اينترنتی مورد استفاده قرارمی گيرد. اين نرم افزاريک مدخل برای نويسنده اصلی درنظرميگيرد که ميتواند شخص يا سازمان(ولی نه هردو) باشد و نيز مدخلهايی برای سايرپديدآورندگان درنظرميگيرد.

کتابداران با استفاده ازMARCit ميتوانند وب سايتهايی را که ميخواهند فهرست کنند. آنها ميتوانند پس ازکليک برآيکن MARCit اطلاعات وب سايت مورد نظرخودرا وارد نرم افزارنمايند. نشانی اينترنتی و نام سايت و سال انتشار و موضوع خلاصه ای درباره سايت ازجمله اطلاعاتی هستند که دراين نرم افزارجای ميگيرند. با ذخيره کردن رکوردهای به دست آمده ميتوان فايل مورد نظررا به پايگاه اطلاعاتی سيستم خودکارکتابخانه وارد کرد.

منبع:http://www.marcit.com/aboutmarcit.html

 -آقای ... با نام مستعار ناقد پيامی با اين مضمون گذاشته اند که چگونه برخی افراد درعرض يک شب دکتر ميشوند؟ ...  ازآن بگذريم ممکن است به نفع همه باشد! بهتراست فرض را براين بگذاريم که اشتباهی صورت گرفته است. البته اگرمنظورآقای ناقد همان مورد باشد که ما فکرش را ميکنيم.

كتاب‏هاى مرجع كودك و نوجوان؛ در حوزه پژوهش

توران ميرهادى: بايد بگذاريم بچه ‏هاى اين سرزمين بر بال فرهنگ خودشان پرواز كنند.

محمد هادى محمدى: اهميت قائل نشدن براى كارهاى پژوهشى مى‏تواند افرادى را كه به‏سراغ چنين كارهايى مى‏روند از پا بيندازد.

حميدرضا شاه‏آبادى: ما فعلاً ناگزيريم بنويسيم، چاپ كنيم و شاهد فروش نباشيم تا زمانى كه ذائقه به وجود بيايد و جامعه اهميت موضوع را بپذيرد.

مهدى كاموس: اولين و مهمترين هدف ما به‏وجود آوردن منبعى در زمينه ادبيات دينى كودك و نوجوان بود كه چكيده ادبيات و دين در اين حوزه باشد.

فريدون عموزاده خليلى: هدفى كه براى اين فرهنگ در نظر گرفته شده است ميزان ماندگارى و اثرگذارى شخصيت‏هاست.

نقل قولهايی که ديديد بخشی ازگفتمان بين اين افراد درباره پژوهش درحوزه کتاب کودک است. برای خواندن کل مطلب- کتاب هفته را کليک کنيد. 

-دراين قسمت می توانيد فهرست فيلدهای موجود در مارک ۲۱ را ببينيد.

کتابسنجی و قوانين آن(۱)

کتابسنجی يا Bibliometrics يکی ازروشهای پژوهشی کاربردی درکتابداری و اطلاع رسانی است که تحليلهای آماری و کمی را برروی الگوهای توصيفی انتشارات صورت ميدهد.مثلا برای يافتن رابطه بين دو يا چند نويسنده يا اثر. کتابسنجی دارای قوانين مشهوری ميباشد که به اين شرح هستند:قوانين لوتکا- برادفورد و زیپف.

دريادداشتهای آتی ازاين قوانين خواهيم گفت.

-پيوندهای حاشيه وبلاگ کتابداران فردا الفبايی شدند. اميدواريم اين بارراحت ترازاين پيوندها سود ببريد. اگرپيوند(لينک) جالبی درزمينه کتابداری و اطلاع رسانی مشاهده فرموديد مارا درجريان بگذاريد.

/ 0 نظر / 63 بازدید