همايش سراسري در دزفول

دانشگاه آزاد دزفول همايشي را با موضوعات مختلف برگزار مي كند كه فناوري اطلاعات هم يكي از موضوعات آن است كه به نظرمي رسد براي رشته ما مناسب باشد. براي كسب اطلاعات بيشتر به اين آدرس مراجعه كنيد. تا آخر مرداد براي ارسال مقالات فرصت است. اين همايش در آذرماه 1384 برگزار مي شود. براي ارائه مقاله هم بايد بين 10 تا 20 هزار تومان پرداخت كرد.
درحسرت روزهای بهاری...
بالاخره پس ازمدتها انتظار نامه اي كه دانشجويان و كتابداران يكي از دانشگاههاي كشور در اعتراض به حضور غير كتابداران در راس مديريت كتابخانه ها علي الخصوص كتابخانه م.ش، تهيه و امضا كرده بودند آماده و منتشر شد. براي خواندن اين نامه مي توانيد به وبلاگ كتابداران در غربت مي ميرند مراجعه كنيد. درد نهان كتابداران در اين نامه آورده شده است. اميدواريم با اينگونه اقدامات كتابداري ايران جاومكان حقيقي خودرا بيابد. بايد باوركرد كه حوصله كتابداران سوخته است و بيش از اين طاقت سختي ندارند.
سميناري درباره منابع خاكستري
دسترسي رايگان به اطلاعات، كليدي است براي توليد و انتقال دانش. اين يك اصل در جهاني شدن اطلاعات و علم است تا بتوان جهاني فكر كرد و محلي عمل كرد. هفتمين همايش بين المللي دسترسي رايگان به منابع خاكستري توسط انجمن منابع خاكستري با تاكيد بر جنبه هاي مختلف آن برگزار مي شود. مسائلي همچون بازيابي و تحويل اطلاعات، نظامهاي اطلاعاتي و مجموعه سازي در مورد اين مسأله دراين همايش مطرح ميشوند. اين سمينار بر دسترسي رايگان بسيار تاكيد دارد. سازمانهاي بسياري در اين همايش مشاركت خواهند داشت و پشتيبان آن خواهند بود. از ايران، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولژي در اين همايش مشاركت خواهند داشت. براي كسب اطلاعات بيشتر براي اين همايش اين آدرس مراجعه كنيد. گفتني است كه همايش در هلند برگزار ميشود. حضور در اين سمينار مستلزم پرداخت مبلغي بين 250 تا 450 يورو مي باشد. البته كساني كه عضو انجمن منابع خاكستري باشند از اين قاعده مستثني خواهند بود.
Knowledgespeak
اين پايگاه، اولين سرويس جهاني ويژه اخبار آنلاين به منظورارائه گزارش كليه پيشرفتهايي كه مرتبط به علوم، فناوري و پزشكي صورت مي گيرد مي باشد و به صورت روزانه اطلاعات را ارائه مي نمايد. اين خدمت رايگان است و امكانات اضافي ديگري همچون فضايي براي تهيه بلاگ، تقويم رويدادها، مقالات و يك راهنما از ناشران مربوط به زمينه هاي علوم، فناوري و پزشكي ارائه مي كند.
استخدام کتابدار
وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی جهت تامين نيروی انسانی خود دونفر کتابدار را که محل خدمت آنها تهران می باشد استخدام می کند. مدرک آنها بايد ليسانس ولی ترجيحا فوق ليسانس باشد. متقاضيان بايد در آزمون استخدامی ادواری پذيرفته شده باشند و مراحل مصاحبه تخصصی و گزينش را طی کنند. مدارک خودرا به همراه فيش بانکی ۲۵۳۰۰ ريال به حساب جاری شماره ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی قابل پرداخت درکليه شعب بانک ملی ايران به نشانی تهران-شهرک قدس-خيابان فلامک جنوبی-ستاد مرکزی وزارت بهداشت-ساختمان نصر۵-طبقه ۱۰-دفتر مديريت منابع انسانی ارسال کنيد.

/ 0 نظر / 65 بازدید