خودکار؟ ممنوع است

کتابخانه بريتانيا در تازه ترين خط مشی خود به کاربران اعلام کرد که از آوردن خودکار به مجموعه و قرائت خانه خودداری کنند. سخنگوی کتابخانه در اين باره گفته است که جوهر خودکار به سختی پاک می شود و علاوه بر اين برای مجموعه های نفيس و گرانبها خطرناک است. کتابخانه بريتانيا به شدت مراقب مجموعه های ارزشمند نقشه و دست نوشته و کتابی خود است و فقط اجازه می دهد تا کاربران با خود مداد بياورند. بی بی سی

نکته: اگر مسئولان کتابخانه بريتانيای کبير می ديدند که در برخی کتابخانه های کشور ما مراجعانی محترم از طريق خودکار روی ميزها و چه بسا صندلی ها و ايضا کتابها و مجلات استعداد هنری خود را شکوفا و در معرض ديد همگان می گذارند اين تصميم را نمی گرفتند! 

ش.ع<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نوع عضويت

نام پدر

نام خانوادگي

نام

رديف

1005

وابسته

محسن

حاجي رحيمي

معصومه

91

338

پيوسته

امير محمود

حريرچي

گويا

92

939

وابسته

سيد احمد

حيدريان

راضيه السادات

93

1019

وابسته

سيد مرتضي

حقيقي

عاطفه السادات

94

980

وابسته

صيد نور

حسيني چگيني

ناهيد

95

1230

پيوسته

يد الله

حكيمي

هوشنگ

96

1002

وابسته

محمود

حديدي

فائقه

97

/ 0 نظر / 71 بازدید