عجيب واقعه اي و غريب حادثه اي

قبلا وعده داده بوديم كه درموردGTX توضيحاتي بيشتر بدهيم.توسعه فناوري اطلاعات درخاورميانه بسيار مورد توجه قرار گرفت.23دوره نمايشگاه GTX 2003از27مهرتااول آبانماه درمركزجهاني دوبي برگزارشد.دراين نمايشگاه صدهاشركت ازسراسرجهان به ارائه و نمايش توانمديهاي خود پرداختند.آخرين دستاوردهاي فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي دراين نمايشگاه به معرض نمايش گذاشته مي شود.40كشور درتالار شيخ راشد زيريك سقف غرفه داشتند و نمونه اي ازشهر اينترنتي دبي را نشان مي دهد.سيستمهاي ارتباطي ازراه دور،فناوريهاي اينترنتي و شبكه اي اززمينه هاي نمايش داده شده و قابل توجه دراين نمايشگاه هستند كه به رشد و توسعه حرفه اي، درمنطقه خليج فارس كمك شاياني مي كنند.امسال 1520شركت دراين نمايشگاه حضور داشتند.كانادا،مصر،هنگ كنگ،لبنان،كره،فرانسه،ايرلند،اردن،سوريه،تايوان،پاكستان،عربستان،
فلسطين،انگلستان ازجمله كشورهاي داراي پاويون مخصوص بودند.

/ 0 نظر / 69 بازدید