ترسيم ساختار وب سايتها

ترسيم ساختار وب سايتهاي دانشكده هاي كتابداري و اطلاع رساني جهان با استفاده ازروش دسته بندي و مقياس چندبعدي، موضوع سخنراني خانم دكتر عصاره بود كه روزگذشته درتالار دكتر پاك سرشت ارائه دادند.ايشان اظهار داشتند كه هروب سايتي كه به آن لينك داده شود داراي ارزش مي باشد و قابليت پخش بيشتري درجهان دارد.همانند يك كتاب كه هرچه بيشتر به آن استنادشود ارزشمندي بيشتري دارد.ايشان بررسي كردند كه كدام سايتهاي كتابداري و اطلاع رساني درسطح ملي و بين المللي بيشترين لينك را دارند.براي بررسي ميزان استنادها ازنرم افزارFast درسايتwww.alltheweb.com  استفاده كردند.95سايت گروه كتابداري و اطلاع رساني در18كشور جهان بررسي شد.كشورهايي چون: آمريكا-انگليس-آلمان-ايتاليا-سوئد-فنلاند-برزيل-اسپانيا-پروتوريكوازجمله موارد مورد بررسي هستند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

متاسفانه ازاين سايتها فقط 70سايت بازشدند كه روي آنها تحقيق انجام شد.درمجموع34سايت با هم Co-Link  داشتند. يعني به هم لينك داده بودند.بيشترين ميزان لينك 15هزارتا بود.17سايت درامريكا به خودشان لينك داده بودند.

اما درمجموع 5 دسته وب سايت به دست آمد:

1-وب سايتهاي امريكا:17            Co-Link

2-وب سايتهاي كانادا:5    Co-Link

3- وب سايتهاي امريكا و انگليس:2 Co-Link

دودسته آخر هم وبسايتهاي امريكايي-استراليايي و نيز 5 كشور اروپايي بودند كه بين قاره اي باهم لينك داشتند.

ارتباط اين وب سايتها به دليل ارتباط علمي و اهميت آنها بوده است.

گفتني است كه اين مقاله داراي جداولي است كه ازطريق آنها بهتر مي توان به درك موضوع رسيد.به محض آماده شدن آنرا هم دراختيار كتابداران فردا مي گذاريم.

البته اين تحقيق مي تواند درابعاد ديگري دركشورمان صورت بگيرد. مثلا ميزان اعتبار و استناد به سايت كتابخانه ملي-كتابخانه آستان قدس-كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي و ... را مي توان مورد بررسي قرارداد

/ 0 نظر / 64 بازدید