بدون سوگيری یا با سوگیری؟

از زمستان ۱۳۸۱ که کتابداران فردا وارد محیط مجازی بنای کار و خط مشی آن بر این بود که مطالب ارسالی به محیط وب کاملا عاری از سوگیری و جانبداری باشد و نزدیک به ۵ سال این رویه کاملا حفظ شد. تلاش بر این بود که خوانندگان آن بتوانند تعامل داشته باشند و محیط آزاد وبلاگ اجازه اظهار نظر را به آنها داد. لیکن...از ابتدای امر بر این مساله تاکید مکرر شد که اظهار نظر خوانندگان بلاگ چه با اسامی واقعی و چه مستعار (که نام مستعار نویسی بلای امروز جامعه وبلاگ کشور است) به هیچ عنوان مورد تایید وبلاگ نویس نیست.  وبلاگ در حکم دیواری است که خوانندگان نظرات را روی آن می نگارند. اما جهت جلوگیری از وارد شدن لطمه به حسن شهرت افراد از این به بعد اظهار نظرها در این وبلاگ تحت کنترل-دقت و نظارت بیشتری قرار خواهند گرفت و این وبلاگ پس از وقفه ای کوتاه مجددا به فعالیت و رسالت بدون سوگیری خود در امر اطلاع رسانی  ادامه خواهد داد.

/ 0 نظر / 56 بازدید